Бази от данни

Учебник
Наличност: Изчерпан
10,00 лв.

Учебникът "Бази от данни" има за цел да подпомогне студентите за придобиване на теоретични знания и практически умения за проектиране и работа с бази от данни, като се акцентира на релационните системи. Разработен е в съответствие с учебната програма на курса по бази от данни, който се изучава от студентите в специалности "Информатика" и "Бизнес информационни системи" в ИУ-Варна, но може да бъде полезен за студенти от други специалности, както и за всички, които имат интереси в областта на базите от данни.

Продуктови спецификации
Автори: Иван Куюмджиев
Автори: Мария Кашева
Автори: Олга Маринова
Направление: Информатика
Година: 2009
Издателство: "Наука и икономика"