Въведение в туризма- учебник

Учебник
Наличност: В наличност
16,00 лв.

Учебникът е предназначен за студентите от Колежа по туризъм и тези, изучаващи дисциплина "Туризъм" и Икономически университет - Варна. Учебното съдържание е съобразено с утвърдената програма и съдържа петнадесет глави, както следва:

 

 1. Глава първа. Поява и развитие на науката за туризма
 2. Глава втора. Същност и определение на туризма
 3. Глава трета. Историческо развитие на туризма
 4. Глава четвърта. Роля и значение на туризма
 5. Глава пета. Проблеми и конфликти в съвременния туризъм
 6. Глава шеста. Туристическо потребление
 7. Глава седма. Туристическо място
 8. Глава осма. Туристически предприятия
 9. Глава девета. Туристически продукт
 10. Глава десета. Основни "производствени" ресурси в туризма
 11. Глава единадесета. Икономическа ефективност на туризма
 12. Глава дванадесета. Туристическа политика.
 13. Глава тринадесета. Субекти на туристическата политика
 14. Глава четиринадесета. Планиране на туризма
 15. Глава петнадесета. Туризмът в основните пазарни структури
Продуктови спецификации
Автори: Марин Нешков
Автори: Стоян Маринов
Автори: Велина Казанджиева
Година: 2014
Издателство: "Наука и икономика"
Направление: Туризъм
Потребители купили този продукт, също купиха