Глобални и регионални измерения на търговията

Монография
10,00 лв.
Продуктови спецификации
Автори: Михал Стоянов
Направление: Бизнес
Година: 2015
Издателство: "Наука и икономика"