За приближенията с алгебричния вариант на оператора на Джексън, модификациите на Као-Гонска и най-добрите алгебрични приближения

Монография
Наличност: В наличност
6,00 лв.
Продуктови спецификации
Автори: Теодора Запрянова
Направление: Математика
Година: 2013
Издателство: "Наука и икономика"