Пробен достъп до „Emerging Markets News and Research“ - EMIS University

18 април 2015 г.

От 17.04. до 15.05. на читателите на библиотеката на ИУ - Варна е предоставен свободен пробен достъп до новия продукт „Emerging Markets News and Research“ (Бързоразвиващи се пазари – новини и изследвания) - EMIS University.

В базата данни EMIS University можете да намерите:
- местни вестници и списания в пълен текст, информационни агенции от над 100 страни (вкл. България), като информацията е и на английски, и на местен език;
- профили на около 2 млн. частни и публични компании, информация за финансите и собствениците на компаниите, свързани дружества, конкуренти (възможно е да се правят сравнения на различни компании);
- индустриални изследвания, проучвания и аналитични статии за над 100 индустрии по държави;
- макроикономически данни и консенсусни прогнози;
- обобщена информация от над различни местни и международни източници, вкл. доклади от Datamonitor, Euromonitor, Business Monitor International, Dun & Bradstreet, EMIS Insight, EIU и др.
- достъп до аналитични инструменти, като Quick Screener, Quick Comparables
- възможен е избор на български език в настройките на потребителския интерфейс;
- търсеща машина с разширено търсене.

Добавете коментар

Коментари

29.8.2017 г. 19:35

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently
<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>Click here!</a>

24.9.2017 г. 21:38

More info

<a href=https://www.viagrapascherfr.com/>More info>>></a>