Развитие, тестване и валидиране на изследователски инструмент за оценка и мониторинг на интернет зависимост на деца в училищна възраст

монография
7,00 лв.
Продуктови спецификации
Автори: Мария Кехайова-Стойчева
Автори: Станка Жекова
Автори: Юлиан Василев
Автори: Невена Ангелова
Направление: Информатика
Направление: Статистика
Година: 2017
Издателство: "Наука и икономика"