Управленско счетоводство

Сборник от задачи и тестове
Наличност: Изчерпан
5,00 лв.

Сборникът е предназначен за студентите от специалност "Счетоводство и контрол", изучаващи дисциплината "Управленско счетоводство" в Икономически университет - Варна.

Продуктови спецификации
Автори: Недялка Александрова
Автори: Христоско Богданов
Автори: Драган Георгиев
Автори: Галин Марков
Автори: Илиян Христов
Направление: Счетоводство
Година: 2014
Издателство: "Наука и икономика"