Оптимизиране планирането на производствено-транспортни дейности на предприятието с относителни критерии