Оптимизиране на икономически процеси в производствено-транспортната система на предприятието