Новини

От 17.04. до 15.05. на читателите на библиотеката на ИУ - Варна е предоставен свободен пробен достъп до новия продукт „Emerging Markets News and Research“ (Бързоразвиващи се пазари – новини и изследвания) - EMIS University.