Учебникът е предназначен за студенти в редовна и дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър“ във всички специалности в област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ в Икономически университет – Варна, които изуча-ват дисциплината „Приложна математика“, като съдържанието съответства на утвърдената учебна програма по дисциплината. Учебникът може да се използва и от студенти в ОКС „магистър“, които изучават дисциплината „Количествени методи“.

Характеристики
Автори Росен Николаев, Дико Суружон, Тодор Стоянов, Теодора Запрянова, Танка Милкова, Радан Мирянов
Година 2021
Издателство "Наука и икономика"
Направление Математика

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
    Лош           Добър

Приложна математика

  • 17.00 лв


Свързани продукти

Математика с приложения в икономиката

Математика с приложения в икономиката

Учебникът обхваща въпроси от комбинаторика, финансова математика, линейна алгебра, аналитична геомет..

16.00 лв

Оптимизационни методи

Оптимизационни методи

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Туризъм" при Икономически университет - Варна. ..

15.00 лв

Математика и оптимизационни методи - ръководство

Математика и оптимизационни методи - ръководство

Ръководството „Математика и оптимизационни методи” е предназначено за студенти от Икономически унив..

12.00 лв

Приложна математика - ръководство

Приложна математика - ръководство

Ръководството включва задачи от учебната дисциплина „Приложна мате-матика”, изучавана от студентите-..

11.00 лв

Тагове: Приложна математика