За нас

Уважаеми потребители,

www.bookstore.ue-varna.bg е онлайн книжарница на Икономически университет - Варна. Тук можете да откриете и закупите онлайн учебници, помагала, справочници, тестове и друга учебна и научна литература за всеки курс на обучение. Всеки екземпляр представлява уникално издание на университетското издателство "Наука и икономика" и е защитен с авторско право.

Издателската дейност обхваща голям спектър на съвременното познание – икономика, математика, информатика, литература, география, философия, социология, психология, право, маркетинг, мениджмънт и др.

Резултат от усилията за изграждане на модерна научна среда в Университета е издаването на фундаменталните трудове на университетски преподаватели, които стоят в основата на съответните научни дисциплини. Те са обединени в поредицата „Университетска библиотека”, която е една от емблемите на издателството.

Основната цел на www.bookstore.ue-varna.bg е да подпомага настоящи и бъдещи студенти, преподаватели, докторанти и специализанти в тяхната учебна, преподавателска и научно-изследователска работа. Съзнавайки, че учебниците и научната литература са важна част от нея, мисията на www.bookstore.ue-varna.bg  е да предостави високотехнологична среда и инструментариум за по-бърз и ефективен достъп до продукцията на университетското издателство.


ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ!