Студенти

Математика и оптимизационни методи

Учебникът „Математика и оптимизационни методи” е предназначен за студенти от Икономически университе..

16.00 лв

Математика и оптимизационни методи - ръководство

Ръководството „Математика и оптимизационни методи” е предназначено за студенти от Икономически унив..

12.00 лв

Математически анализ

Учебникът по математически анализ е съобразен с учебната програма по тази дисциплина за студентите о..

19.00 лв

Математически анализ

Ръководството по Математически анализ е предназначено за студентите от специалност Информатика в Ико..

17.00 лв

Международен икономикс - сборник

Сборникът с тестове и задачи е предназначен за самоподготовка, самооценка и текущ контрол на студент..

16.00 лв

Международни финанси

Това издание е предназначено за студентите от Икономически университет - Варна, както и за всички, к..

11.00 лв

Международно публично и частно право

Учебникът е предназначен за студентите икономисти от специалност "Международни икономически отношени..

9.00 лв

Международно публично и частно право

Сборникът от тестове, задачи и казуси е предназначен за студентите от Икономически университет - Вар..

5.00 лв

Международно фирмено управление

Предмет на учебника са въпросите на стратегическото управление на фирмите в международна среда. За п..

6.00 лв

Показани 121 от 132 | 309 (26 Страници)