Студенти

Логистично обслужване на клиентите

Учебникът по дисциплината „Логистично обслужване на клиентите“ е предназначен за студентите от специ..

8.00 лв

Логическо и функционално програмиране

Учебникът е посветен на базовите теоретични постановки във функционалното и логическото програмиране..

6.00 лв

Макроикономика

Настоящият учебник е предназначен основно за студентите от икономическите специалности на Икономичес..

15.00 лв

Макроикономика - тестове, задачи, въпроси

„Макроикономика (тестове, задачи, въпроси)“ е учебно пособие за семинарни упражнения и е тясно свъ..

9.00 лв

Макрорегулиране на туристическия бизнес

Учебникът е предназначен основно за студентите магистри от специалностите "Туризъм" и "Международен ..

17.00 лв

Маркетинг в туризма

Специално внимание в учебника се обръща на маркетинговите подходи и инструменти, без които туристиче..

16.00 лв

Маркетинг в туризма

Учебното помагало по дисциплината „Маркетинг в туризма” е предназначено за студентите от ОКС „бакала..

9.00 лв

Маркетинг в туризма – съвременни концепции, техники и практики

Учебникът е предназначен за студенти от Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Вар..

11.00 лв

Маркетинг на бизнес организациите

Учебникът по "Маркетинг на бизнес организациите" е предназначен за студентите от специалност "Маркет..

19.00 лв

Маркетингова диагностика

Публикацията на този учебник е в отговор на новосъздадената дисциплина "Маркетингова диагностика", с..

14.00 лв

Маркетингови комуникации

Учебникът по "Маркетингови комуникации" е предназначен за студентите от специалност "Маркетинг" на И..

15.00 лв

Показани 121 от 132 | 331 (28 Страници)