Студенти

Филтрирано търсене


Електронен бизнес - Втора част

Електронен бизнес - Втора част

Учебникът е предназначен за студенти в магистърска степен на обучение в Икономически университет - В..

9.00 лв

Изследване на операциите

Изследване на операциите

Настоящото пособие е предназначено за студенти от различни специалности в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Маг..

12.00 лв

Изследване на операциите

Изследване на операциите

Учебникът е посветен на представяне на основните принципи на операционно изследване в икономиката, к..

18.00 лв

Икономика и управление на туристическото предприятие

Икономика и управление на туристическото предприятие

Учебникът е предназначен основно за студентите от специалностите на Колежа по туризъм към Икономичес..

10.00 лв

Икономика на недвижимата собственост

Икономика на недвижимата собственост

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Икономика на недвижимата собственост" и "И..

13.00 лв

Икономика на труда

Икономика на труда

Учебникът е в съответствие с учебната програма по дисциплина "Икономика на труда"  за студентите от ..

14.00 лв

Икономика на труда

Икономика на труда

Ръководството по дисциплината "Икономика на труда" е трето преработено и допълнено издание. То е нап..

6.00 лв

Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017) Том 2

Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения (ИПС - 2017) Том 2

Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, 12 май 2017 г. : Том 2..

7.00 лв

Икономикс

Икономикс

Учебникът по Икономикс си поставя  задачата да представи в сравнително сбит вид теорията на паз..

18.00 лв

Икономическа психология

Икономическа психология

Съвкупността от отношения и различните поведенчески форми в деловия живот често пъти водят да възник..

9.00 лв

Икономическа статистика

Икономическа статистика

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Статистика" при Икономически университет - Ва..

15.00 лв

Индустриални технологии

Индустриални технологии

Ръководството е предназначено за студентите от специалности "Индустриален бизнес" и "Аграрен бизнес"..

5.00 лв

Индустриални технологии и технологични стратегии

Индустриални технологии и технологични стратегии

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Индустриален бизнес" в Икономически университ..

12.00 лв

Индустрия на свободното време

Индустрия на свободното време

Учебникът е предназначен за студентите от Колежа по туризъм при Икономически университет - Варна, ко..

6.00 лв

Иновативни технологии в българското хотелиерство
Показани 61 от 75 | 266 (18 Страници)