Студенти

Филтрирано търсене


Иновации в агробизнеса

Иновации в агробизнеса

Въпросът за иновациите в агробизнеса е изключително актуален в съвременната динамично развиваща се с..

18.00 лв

Иновации в строителството

Иновации в строителството

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Икономика на строителството" и "Икономика ..

9.00 лв

Интелигентни агенти и мултиагентни системи

Интелигентни агенти и мултиагентни системи

В учебника се разглеждат теоретични постановки алгоритми, използвани в агентните системи и отговарящ..

6.00 лв

Интелигентни компютърни системи

Интелигентни компютърни системи

В учебника са разгледани основни теоретични въпроси на създаването и използването на интелигентни ко..

9.00 лв

Интеркултурна комуникация

Интеркултурна комуникация

Учебникът е предназначен да допълва лекционния курс по задължителната дисциплина "Интеркултурна кому..

14.00 лв

Интернет технологии

Интернет технологии

През последните години нашето общество все повече се утвърждава като информационно, глобално и мрежо..

14.00 лв

Информатика

Информатика

 Учебникът "Информатика" е предназначен за всички студенти в професионални направления "Админис..

14.00 лв

Информатика

Информатика

Учебникът „Информатика“ е предназначен за всички студенти в професионални направления „3.7. Админист..

18.00 лв

История на културата

История на културата

Учебникът запознава с проблемите преди всичко на европейската култура през Античността, Средновекови..

12.00 лв

Качество на вътрешния одит в публичния сектор

Качество на вътрешния одит в публичния сектор

Книга петдесет и осма (58) ..

20.00 лв

Количествени методи в логистиката

Количествени методи в логистиката

Учебникът е адресиран преди всичко към студенти, докторанти, специалисти в областта на логистиката, ..

15.00 лв

Количествени методи в логистиката - Ръководство

Количествени методи в логистиката - Ръководство

Настоящото учебно пособие е предназначено за студенти от специалност "Стопанска логистика" при Иконо..

11.00 лв

Количествени методи в търговията

Количествени методи в търговията

Учебната дисциплина "Количествени методи в търговията" е елемент на системата от знания и умения на ..

22.00 лв

Количествени методи в управлението

Количествени методи в управлението

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Мениджмънт" при Икономически университет - Варн..

12.00 лв

Количествени методи в управлението - Ръководство

Количествени методи в управлението - Ръководство

Ръководството е предназначено за студенти от специалност "Мениджмънт" при Икономически университет -..

10.00 лв

Показани 76 от 90 | 266 (18 Страници)