Студенти

Филтрирано търсене


Комунално стопанство и благоустройство

Комунално стопанство и благоустройство

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Икономика на строителството" и специалност "И..

8.00 лв

Комуникация и медийна манипулация

Комуникация и медийна манипулация

Учебникът е предназначен за студенти от специалността "Реклама и медийни комуникации" в Икономически..

5.00 лв

Контролинг

Контролинг

Учебникът "Контролинг" е разработен в съотвествие с учебната програма по дисциплините "Контролинг" и..

3.00 лв

Конфликтология и креативност в рекламата

Конфликтология и креативност в рекламата

Основен фокус на предлагания материал е подчинен на целите и задачите на студентите от магистърска п..

12.00 лв

Корпоративен PR

Корпоративен PR

Основен фокус на предлагания материал е подчинен на целите и задачите на студентите от магистърска п..

15.00 лв

Корпоративно ръководство

Корпоративно ръководство

Учебникът е разработен въз основа на преподавания курс по учебната дисциплина "Корпоративно ръководс..

13.00 лв

Корпоративно ръководство - Част 1

Корпоративно ръководство - Част 1

Учебникът е разработен въз основа на преподавания курс по учебната дисциплина "Корпоративно ръководс..

12.00 лв

Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт

Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт

Учебникът е разработен съгласно учебните програми по дисциплините "Корпоративно ръководство" и "Мени..

19.00 лв

Корпоративно управление

Корпоративно управление

Учебникът е предназначен за студентите от всички специалности на Икономически университет - Варна. С..

13.00 лв

Логистика в строителството

Логистика в строителството

Учебникът има за цел да подпомогне студентите при усвояване на специални знания в областта на матери..

8.00 лв

Логическо и функционално програмиране

Логическо и функционално програмиране

Учебникът е посветен на базовите теоретични постановки във функционалното и логическото програмиране..

6.00 лв

Макрорегулиране на туристическия бизнес

Макрорегулиране на туристическия бизнес

Учебникът е предназначен основно за студентите магистри от специалностите "Туризъм" и "Международен ..

17.00 лв

Маркетинг

Маркетинг

Настоящият учебник е предназначен за подготовка на студенти в направление"Икономика". Съдържанието е..

17.00 лв

Маркетинг в туризма

Маркетинг в туризма

Специално внимание в учебника се обръща на маркетинговите подходи и инструменти, без които туристиче..

16.00 лв

Показани 91 от 105 | 266 (18 Страници)