Студенти

Информатика

 Учебникът "Информатика" е предназначен за всички студенти в професионални направления "Админис..

14.00 лв

История на културата

Учебникът запознава с проблемите преди всичко на европейската култура през Античността, Средновекови..

12.00 лв

Кариерно развитие

Учебникът „Кариерно развитие“ последователно проследява теоретичните достижения в областта на..

15.00 лв

Количествени методи в логистиката

Учебникът е адресиран преди всичко към студенти, докторанти, специалисти в областта на логистиката, ..

15.00 лв

Количествени методи в логистиката - Ръководство

Настоящото учебно пособие е предназначено за студенти от специалност "Стопанска логистика" при Иконо..

11.00 лв

Количествени методи в търговията

Учебната дисциплина "Количествени методи в търговията" е елемент на системата от знания и умения на ..

22.00 лв

Количествени методи в управлението

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Мениджмънт" при Икономически университет - Варн..

12.00 лв

Количествени методи в управлението - Ръководство

Ръководството е предназначено за студенти от специалност "Мениджмънт" при Икономически университет -..

10.00 лв

Комунално стопанство и благоустройство

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Икономика на строителството" и специалност "И..

8.00 лв

Комуникация и медийна манипулация

Учебникът е предназначен за студенти от специалността "Реклама и медийни комуникации" в Икономически..

5.00 лв

Показани 97 от 108 | 331 (28 Страници)