Студенти

Контролинг

Учебникът "Контролинг" е разработен в съотвествие с учебната програма по дисциплините "Контролинг" и..

3.00 лв

Конфликтология и креативност в рекламата

Основен фокус на предлагания материал е подчинен на целите и задачите на студентите от магистърска п..

12.00 лв

Корпоративен PR

Основен фокус на предлагания материал е подчинен на целите и задачите на студентите от магистърска п..

15.00 лв

Корпоративно ръководство

Учебникът е разработен въз основа на преподавания курс по учебната дисциплина "Корпоративно ръководс..

13.00 лв

Корпоративно ръководство - Част 1

Учебникът е разработен въз основа на преподавания курс по учебната дисциплина "Корпоративно ръководс..

12.00 лв

Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт

Учебникът е разработен съгласно учебните програми по дисциплините "Корпоративно ръководство" и "Мени..

19.00 лв

Корпоративно управление

Настоящият учебник е предназначен за обучение на студенти по дисциплината „Корпоративно управление..

15.00 лв

Корпоративно управление

Учебникът е предназначен за студентите от всички специалности на Икономически университет - Варна. С..

13.00 лв

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Учебникът по ЛААГ е предназначен за студентите от Икономически университет – Варна, изучаващи специ..

17.00 лв

Логистика в строителството

Учебникът има за цел да подпомогне студентите при усвояване на специални знания в областта на матери..

8.00 лв

Показани 97 от 108 | 307 (26 Страници)