Учебници

Основи на публичното право

Учебникът е предназначен основно за подготовка на студентите от дисциплината "Основи на публичното п..

12.00 лв

Основи на стокознанието на промишлените стоки

Учебникът „Основи на стокознанието на промишлените стоки” е предназначен за студентите от специално..

17.00 лв

Основи на търговския бизнес

Учебникът е съобразен с утвърдената учебна програма по дисциплината "Основи на търговския бизнес"  з..

21.00 лв

Оценяването на недвижимите имоти

Учебникът е предназначен за подготовка на студентите от специалности "Икономика на строителството" и..

15.00 лв

Планиране и анализ в индустриалното предприятие

Учебникът "Планиране и анализ в индустриалното предприятие"е разработен в съответствие с учебната пр..

6.00 лв

Планиране и прогнозиране

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Мениджмънт", както и за всички изучаващи дисц..

11.00 лв

Политология

Учебникът е предназначен за студентите от Икономически университет - Варна, които са избрали общия к..

9.00 лв

Потребителско поведение - Част 1

Учебникът е предназначен за студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение в ИУ-Варна,коит..

4.00 лв

Право в туризма

Този учебник има за свой основен адресант студентите от Икономически университет - Варна, изучаващи ..

11.00 лв

Предприемачество и МСП

Учебникът е разработен въз основа на преподавания курс по учебна дисциплина "Предприемачество и МСП"..

16.00 лв

Приложна математика

Учебникът е предназначен за студенти в редовна и дистанционна форма на обучение в ОКС „бакалавър“ въ..

17.00 лв

Психология на управлението

Психологията на управлението е една от приложните психологически науки. Тя изследва психологическите..

9.00 лв

Показани 109 от 120 | 205 (18 Страници)