Учебници

Специализирани видове туризъм

Основната цел на учебника е да представи същността, ролята и формите на видовете туризъм, които се о..

10.00 лв

Спортна анимация

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Туризъм" в Икономически университет - Ва..

11.00 лв

Статистически и иконометричен софтуер

Учебникът "Статистически и иконометричен софтуер" е трето преработено и допълнено издание на излезли..

12.00 лв

Стоков контрол

Учебникът по стоков контрол е предназначен за студентите от специалност "Стокознание" при Икономичес..

9.00 лв

Стокознание

Учебникът по стокознание е предназначен за студентите от ОКС „професионален бакалавър“, специалност..

10.00 лв

Стокознание

Учебникът е предназначен за студенти от Икономически университет - Варна, изучаващи дисциплина "Сток..

13.00 лв

Стокознание на промишлените стоки - Част 3

Учебникът е предназначен за обучение на студенти, за ползване от специалисти, както и за читатели, к..

18.00 лв

Стокознание на храните от животински произход

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Стокознание и митническа дейност" при ИУ-Варн..

23.00 лв

Стокознание на хранително-вкусовите стоки - Част 1

Учебникът може да бъде използван от обучаващи се в двете образователни-квалификационни степени ("Бак..

16.00 лв

Стокознание на хранително-вкусовите стоки - Част 2

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Стокознание". Включва следните три раздела: "..

12.00 лв

Стокознание на хранително-вкусовите стоки - Част 3

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Стокознание". Включва разделите "Плодово-зеле..

15.00 лв

Показани 133 от 144 | 205 (18 Страници)