Учебници

Индустриални технологии и технологични стратегии

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Индустриален бизнес" в Икономически университ..

12.00 лв

Индустрия на свободното време

Учебникът е предназначен за студентите от Колежа по туризъм при Икономически университет - Варна, ко..

6.00 лв

Иновации в агробизнеса

Въпросът за иновациите в агробизнеса е изключително актуален в съвременната динамично развиваща се с..

18.00 лв

Иновации в строителството

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите "Икономика на строителството" и "Икономика ..

9.00 лв

Интелигентни агенти и мултиагентни системи

В учебника се разглеждат теоретични постановки алгоритми, използвани в агентните системи и отговарящ..

6.00 лв

Интелигентни компютърни системи

В учебника са разгледани основни теоретични въпроси на създаването и използването на интелигентни ко..

9.00 лв

Интеркултурна комуникация

Учебникът е предназначен да допълва лекционния курс по задължителната дисциплина "Интеркултурна кому..

14.00 лв

Интернет технологии

През последните години нашето общество все повече се утвърждава като информационно, глобално и мрежо..

14.00 лв

Информатика

 Учебникът "Информатика" е предназначен за всички студенти в професионални направления "Админис..

14.00 лв

История на културата

Учебникът запознава с проблемите преди всичко на европейската култура през Античността, Средновекови..

12.00 лв

Кариерно развитие

Учебникът „Кариерно развитие“ последователно проследява теоретичните достижения в областта на..

15.00 лв

Количествени методи в логистиката

Учебникът е адресиран преди всичко към студенти, докторанти, специалисти в областта на логистиката, ..

15.00 лв

Показани 49 от 60 | 205 (18 Страници)