Учебници

Количествени методи в търговията

Учебната дисциплина "Количествени методи в търговията" е елемент на системата от знания и умения на ..

22.00 лв

Количествени методи в управлението

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Мениджмънт" при Икономически университет - Варн..

12.00 лв

Комунално стопанство и благоустройство

Учебникът е предназначен за студентите от специалност "Икономика на строителството" и специалност "И..

8.00 лв

Комуникация и медийна манипулация

Учебникът е предназначен за студенти от специалността "Реклама и медийни комуникации" в Икономически..

5.00 лв

Контролинг

Учебникът "Контролинг" е разработен в съотвествие с учебната програма по дисциплините "Контролинг" и..

3.00 лв

Конфликтология и креативност в рекламата

Основен фокус на предлагания материал е подчинен на целите и задачите на студентите от магистърска п..

12.00 лв

Корпоративен PR

Основен фокус на предлагания материал е подчинен на целите и задачите на студентите от магистърска п..

15.00 лв

Корпоративно ръководство

Учебникът е разработен въз основа на преподавания курс по учебната дисциплина "Корпоративно ръководс..

13.00 лв

Корпоративно ръководство - Част 1

Учебникът е разработен въз основа на преподавания курс по учебната дисциплина "Корпоративно ръководс..

12.00 лв

Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт

Учебникът е разработен съгласно учебните програми по дисциплините "Корпоративно ръководство" и "Мени..

19.00 лв

Корпоративно управление

Настоящият учебник е предназначен за обучение на студенти по дисциплината „Корпоративно управление..

15.00 лв

Корпоративно управление

Учебникът е предназначен за студентите от всички специалности на Икономически университет - Варна. С..

13.00 лв

Показани 61 от 72 | 205 (18 Страници)