Учебници

Математика и оптимизационни методи

Учебникът „Математика и оптимизационни методи” е предназначен за студенти от Икономически университе..

16.00 лв

Математика с приложения в икономиката

Учебникът обхваща въпроси от комбинаторика, финансова математика, линейна алгебра, аналитична геомет..

16.00 лв

Математически анализ

Учебникът по математически анализ е съобразен с учебната програма по тази дисциплина за студентите о..

19.00 лв

Международни финанси

Това издание е предназначено за студентите от Икономически университет - Варна, както и за всички, к..

11.00 лв

Международно публично и частно право

Учебникът е предназначен за студентите икономисти от специалност "Международни икономически отношени..

9.00 лв

Международно фирмено управление

Предмет на учебника са въпросите на стратегическото управление на фирмите в международна среда. За п..

6.00 лв

Мениджмънт

Учебникът „Мениджмънт“ е предназначен за студенти от Икономически университет – Варна. Той може да б..

17.00 лв

Мениджмънт в аграрния бизнес

Учебникът е предназначен за студентите в бакалавърска степен на обучение в Икономически университет ..

10.00 лв

Мениджмънт и маркетинг на събитията

Учебникът „Мениджмънт и маркетинг на събитията“ е обоб-щение на теорията и добрите практики за орган..

7.00 лв

Местно управление и самоуправление

Учебникът е предназначен за студентите от специалности "Икономика на недвижимата собственост" и "Ико..

17.00 лв

Микробиология на стоките

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Стокознание" при Икономически университет - Вар..

8.00 лв

Показани 85 от 96 | 205 (18 Страници)