Учебници

Линейна алгебра и аналитична геометрия

Учебникът по ЛААГ е предназначен за студентите от Икономически университет – Варна, изучаващи специ..

17.00 лв

Логистика в строителството

Учебникът има за цел да подпомогне студентите при усвояване на специални знания в областта на матери..

8.00 лв

Логистично обслужване на клиентите

Учебникът по дисциплината „Логистично обслужване на клиентите“ е предназначен за студентите от специ..

8.00 лв

Логическо и функционално програмиране

Учебникът е посветен на базовите теоретични постановки във функционалното и логическото програмиране..

6.00 лв

Макроикономика

Настоящият учебник е предназначен основно за студентите от икономическите специалности на Икономичес..

15.00 лв

Макрорегулиране на туристическия бизнес

Учебникът е предназначен основно за студентите магистри от специалностите "Туризъм" и "Международен ..

17.00 лв

Маркетинг в туризма

Специално внимание в учебника се обръща на маркетинговите подходи и инструменти, без които туристиче..

16.00 лв

Маркетинг в туризма – съвременни концепции, техники и практики

Учебникът е предназначен за студенти от Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Вар..

11.00 лв

Маркетинг на бизнес организациите

Учебникът по "Маркетинг на бизнес организациите" е предназначен за студентите от специалност "Маркет..

19.00 лв

Маркетингова диагностика

Публикацията на този учебник е в отговор на новосъздадената дисциплина "Маркетингова диагностика", с..

14.00 лв

Маркетингови комуникации

Учебникът по "Маркетингови комуникации" е предназначен за студентите от специалност "Маркетинг" на И..

15.00 лв

Маркетингови проучвания в агробизнеса

Дисциплината "Маркетингови проучвания в агробизнеса" има за  цел да запознае студентите от специално..

10.00 лв

Показани 73 от 84 | 205 (18 Страници)