Иновации в агробизнеса

Иновации в агробизнеса

  • 18.00 лв

Въпросът за иновациите в агробизнеса е изключително актуален в съвременната динамично развиваща се среда.Настъпват чести промени в регулациите на различни дейности. Поради тази причина управлението на иновациите е не само един от най-важните и сложни процеси в организациите в сектора, а и единствената възможност за тяхното оцеляване и развитие в дългосрочен план.Обучението по тази дисциплина е насочено към следните основни цели: 1/ Формиране на познания за същността и особеностите на иновациите и иновационния процес в аграрния бизнес: 2/Усвояване на познания относно използването на различни инструменти за генериране на идеи,анализ и оценка на иновационни възможности,защита на правата върху резултатите от иновационната дейност в агробизнеса: 3/Придобиване на познания относно потенциала на различни групи субекти да влияят върху иновационната дейност на организациите в аграрния бизнес и за начина,по който този потенциал може да бъде използван. Учебникът е съобразен с учебната програма по дисциплината "Иновации в агробизнеса" на бакалаврите от специалност "Аграрен бизнес" в ИУ-Варна.

Характеристики
Автори Таня Георгиева
Година 2018
Издателство "Наука и икономика"
Направление Аграрна икономика

Напишете отзив

    Лош           Добър

Тагове: Аграрна икономика