Оптимизационни методи

Оптимизационни методи

  • 15.00 лв

Учебникът е предназначен за студенти от специалност "Туризъм" при Икономически университет - Варна. Той е съобразен с учебната програма по дисциплина "Оптимизационни методи" и може да бъде полезно на всички студенти от останалите специалности, които имат интерес към приложението на методите на математиката в икономическите изследвания. Учебникът се състои от пет глави. В него са застъпени аналитична геометрия, линейна алгебра, линейното, целочисленото, параметричното и дробно-линейното оптимиране, както и транспортната задача. Предоставени са възможности за използване на програмни продукти за решаването на различните класове оптимизационни задачи.

Характеристики
Автори Бойко Атанасов, Йордан Петков, Танка Милкова, Веселин Бошнаков, Росен Николаев
Година 2009
Издателство "Наука и икономика"
Направление Математика

Напишете отзив

    Лош           Добър

Тагове: Математика