Мениджмънт и маркетинг на събитията

Мениджмънт и маркетинг на събитията

  • 7.00 лв

Учебникът „Мениджмънт и маркетинг на събитията“ е обоб-щение на теорията и добрите практики за организиране и провеж-дане на събития, независимо от тяхната тематика, формат и пред-назначение. Целта на настоящото издание е да представи познания и натрупан практически опит за принципите, подходите и инстру-ментите за реализиране на успешни събития с различен мащаб, ло-кация, бюджет и изпълнител. Учебникът е предназначен основно за студенти от Колежа по туризъм при ИУ – Варна, изучаващи дис-циплината „Мениджмънт и маркетинг на събитията“, и е съобразен с учебната програма по нея. Но изданието е полезно за всички, кои-то се обучават и/или работят в събитийната индустрия и желаят да правят кариера като събитийни мениджъри, изпълняват длъжности или управляват фирми, чиято дейност е свързана с организиране и провеждане на събития. Учебникът може да бъде използван от пре-подаватели, тъй като включва въпроси, казуси и задачи, удачни за предоставяне за самостоятелна подготовка и за работа по групи по време на обучението.

Характеристики
Автори Генка Рафаилова, Снежина Кадиева
Година 2020
Издателство "Наука и икономика"
Направление Туризъм

Напишете отзив

    Лош           Добър

Тагове: Туризъм, Колеж по Туризъм