Грижа за клиента

Грижа за клиента

  • 10.00 лв

Настоящият учебник е предназначен за студентите от Колежа по туризъм при Икономическия университет – Варна, специалност „Менидж-мънт на хотели и ресторанти” и специалност „Мениджмънт на ту-ризма и свободното време”, но може да бъде полезен и за собственици и мениджъ-ри на фирми от сферата на услугите, за провеждане на фирмени обучения, за студенти и ученици, изучаващи подобни учебни дис-циплини в други учебни заведения по туризъм, за центрове по про-фесионално обучение и др.

Характеристики
Автори Снежинка Кадиева, Генка Рафаилова
Година 2021
Издателство "Наука и икономика"
Направление Бизнес, Туризъм

Напишете отзив

    Лош           Добър

Тагове: Колеж по Туризъм, Туризъм