Развитие на търговията в България - състояние, проблеми и предизвикателства