Приложение на географските информационни системи за решаване на задачи в икономиката