Проучване свойствата на ядивни покрития, предназначени за нанасяне върху храни