ВЛИЯНИЕ НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА НА ТЪРГОВИЯТА ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И РЕГИОНИТЕ