Съвременни аспекти и насоки за развитие на пешеходния туризъм в България