Изследване на бизнес интелигентните системи за малки и средни предприятия