Оптимално позициониране и закрепване на звена в логистични системи