Оптимизиране на дейности и процеси в предприятия на морския транспорт