Социални измервания на европейското пазарно развитие