Перспективи и възможности пред индустриалните предприятия в България