Глобални и регионални измерения нАктуални проблеми в снабдяването на търговски и производствени фирми в Българияа транспорта