Макроикономически социални ефекти и политики в и условията на Ковид-19 кризата в България и Европейския съюз