Екзогенните шокове и съвременната динамика на бизнес цикъла